Tổng Quan Trung Tâm

Cơ Cấu và Chức năng Trung Tâm Du Học - Xuất Khẩu Lao Động

Cập nhật: 9/6/2017


1. CƠ CẤU TỔ CHỨC


2.  CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BỘ PHẬN
1. Thực hiện các chủ trương, phương hướng hoạt động của Trung tâm;
2. Tổ chức và hợp tác tổ chức các khoá đào tạo về ngoại ngữ;
3. Hợp tác với các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn du học;
4. Tư vấn du học; dịch vụ thông tin về các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước; tư vấn lựa chọn ngành nghề và môi trường giáo dục phù hợp khả năng của đối tượng có yêu cầu;
5. Tổ chức hội thảo tư vấn du học, xuất khẩu lao động.

3. TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG  CỦA TRUNG TÂM
- Trung tâm là đơn vị điều hành, quản lý trực tiếp, quyết định mọi hoạt động của trung tâm theo chức năng, quyền hạn được giao
- Trung tâm chủ động quan hệ trực tiếp với các trường, cơ sở đào tạo và các đơn vị khác để hợp tác, liên kết trong hoạt động của trung tâm.Các tin liên quan

Thông Tin Liên Hệ

Thư Ngỏ

Hỗ trợ trực tuyến

Cô Hoa
0949.15.9090
Thầy Nam
0967.514.614
Hotline: 0262.8553.779

Video