Thông báo

Thông báo Kiểm tra cấp chứng chỉ Quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C

Cập nhật: 14/3/2019


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TRƯỜNG SƠN
Số: 04/TB-TTNNTHTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Đắk Lắk, ngày 13 tháng 03 năm 2019
 
THÔNG BÁO
KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ ANH VĂN TRÌNH ĐỘ A; B; C
 
Căn cứ Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên ban hành theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ kế hoạch tổ chức kiểm tra chứng chỉ Ngoại ngữ của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk;
Căn cứ kế hoạch đào tạo của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Sơn;
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Sơn thông báo kế hoạch đăng ký và kiểm tra cấp chứng chỉ Ngoại ngữ (Tiếng Anh) trình độ A; B; C, do Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tổ chức như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh: Tất cả  các đối tượng có nhu cầu ôn và thi cấp chứng chỉ.
2. Địa điểm bồi dưỡng, ôn tập: Tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Sơn hoặc tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng.
3. Thời gian chiêu sinh: Tổ chức chiêu sinh và thi sát hạch hàng tháng.
4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
  • - Phiếu đăng ký theo mẫu của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Sơn;
  • - 02 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 06 tháng);
  • - Chứng minh nhân dân photo.
5. Lệ phí ôn và kiểm tra:
  • - Chứng chỉ Tiếng Anh A: 550.000 (đồng/học viên/khóa)
  • - Chứng chỉ Tiếng Anh B: 650.000 (đồng/học viên/khóa)
  • - Chứng chỉ Tiếng Anh C: 900.000 (đồng/học viên/khóa)
6. Địa điểm đăng ký và tiếp nhận hồ sơ:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Sơn
Số 164 đường Phan Chu Trinh, Phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
Số điện thoại liên hệ: 0906.513.555 (Thầy Hà) - 0945.893.947 (Thầy Trường
Nơi nhận:
  • - Các cơ quan, đơn vị;
  • - Học viên;
  • - Đăng tải Website;
  • - Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký) 
  
 
 
Phạm Thái Hà
 
 
 Các tin liên quan

Luyện Thi Chứng Chỉ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Cơ Bản Cấp Tốc

Tuyển sinh Liên thông Đại học Công tác xã hội; Liên thông, VB2 ĐH Luật

Thông báo chiêu sinh lớp ôn, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản

Thông báo tuyển sinh Hệ trung cấp chính quy 2018

Thông báo khai giảng lớp Cấp dưỡng, bảo mẫu tháng 10/2018

Tuyển sinh VB2 Trung cấp Công nghệ Thông tin

Thông báo tuyển dụng giáo viên

Thông báo khai giảng lớp Cấp dưỡng, bảo mẫu tháng 09/2018

Thông báo tuyển sinh LTĐH Giáo dục mầm non

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Hỗ trợ trực tuyến

Cô Hoa
0949.15.9090
Thầy Nam
0967.514.614
Hotline: 0262.8553.779

Video