Thông báo

Thông báo chiêu sinh lớp ôn, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản

Cập nhật: 13/10/2018


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TRƯỜNG SƠN
Số:……/TB-TTNNTHTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Đắk Lắk, ngày …. tháng…. năm 2018
 
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
 
Căn cứ Thông tư số 03/2014TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT);
Căn cứ các Thông tư “Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp” của Bộ Nội vụ và các Bộ ban ngành yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, trình độ đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, xếp lương và thi tuyển công chức, viên chức, người lao động thuộc biên chế nhà nước đã ban hành;
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Sơn thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản) như sau:
 1. 1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh, sinh viên, giáo viên các cấp bậc học, cán bộ viên chức, công chức và các đối tượng khác có nhu cầu (hồ sơ theo mẫu của Trung tâm).
 2. 2. Địa điểm bồi dưỡng, ôn tập: Tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Sơn hoặc tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng.
 3. 3. Thời gian học: linh hoạt vào các ngày trong tuần hoặc cuối tuần
 4. 4. Nội dung chương trình: (30 tiết)
- Hiểu biết về CNTT và sử dụng máy tính cơ bản;
- Xử lý văn bản cơ bản;
- Sử dụng bảng tính cơ bản;
- Sử dụng trình chiếu cơ bản;
- Sử dụng Internet cơ bản.
* Hình thức thi: Bao gồm 02 bài thi trên máy tính (01 bài thi trắc nghiệm 30 phút và 01 bài thi thực hành 90 phút).
* Thí sinh thi đạt sẽ được cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản phôi do Bộ GD&ĐT cấp, có giá trị toàn quốc và không có thời hạn.
 1. 5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
 • - Phiếu đăng ký theo mẫu của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Sơn;
 • - 01 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 06 tháng);
 • - Chứng minh nhân dân photo.
 1. 6. Kinh phí bồi dưỡng và thi: 900.000 đồng/học viên
 2. 7. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Sơn
 3. Số 164 đường Phan Chu Trinh, Phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
 4. Số điện thoại liên hệ: 0945.893.947 (Thầy Trường) – 097777.9863 (Thầy Đồng)
 
Nơi nhận:
 • - Các cơ quan, đơn vị;
 • - Học viên;
 • - Đăng tải Website;
 • - Lưu: VT.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
 
Phạm Thái Hà

 


 Các tin liên quan

Thông báo Kiểm tra cấp chứng chỉ Quốc gia Tiếng Anh trình độ A, B, C

Luyện Thi Chứng Chỉ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Cơ Bản Cấp Tốc

Tuyển sinh Liên thông Đại học Công tác xã hội; Liên thông, VB2 ĐH Luật

Thông báo tuyển sinh Hệ trung cấp chính quy 2018

Thông báo khai giảng lớp Cấp dưỡng, bảo mẫu tháng 10/2018

Tuyển sinh VB2 Trung cấp Công nghệ Thông tin

Thông báo tuyển dụng giáo viên

Thông báo khai giảng lớp Cấp dưỡng, bảo mẫu tháng 09/2018

Thông báo tuyển sinh LTĐH Giáo dục mầm non

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Hỗ trợ trực tuyến

Cô Hoa
0949.15.9090
Thầy Nam
0967.514.614
Hotline: 0262.8553.779

Video