Quy chế đào tạo

Quy chế đào tạo theo Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT ngày 9 tháng 7 năm 2014

Cập nhật: 14/7/2016
Khiển trách và trừ 25% điểm bài thi hoặc bài kiểm tra: Áp dụng đối với học sinh phạm lỗi một lần nhìn bài, thảo luận bài với học sinh khác trong giờ thi, kiểm tra;

Hỗ trợ trực tuyến

Cô Hoa
0949.15.9090
Thầy Nam
0967.514.614
Hotline: 0262.8553.779

Video