Đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Điện tử Viễn thông

Cập nhật: 14/7/2016
Nhằm trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của ngành Điện tử - Viễn thông trong công nghiệp, kinh doanh trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, &ya...

Hỗ trợ trực tuyến

Cô Hoa
0949.15.9090
Thầy Nam
0967.514.614
Hotline: 0262.8553.779

Video