Thông báo

Kế hoạch ôn thi liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử

Cập nhật: 16/7/2016
Căn cứ vào kế hoạch thi đầu vào của trường Đại học Nha Trang liên kết đào tạo với trường Trung cấp Trường Sơn năm 2015 – Ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử;

Kế hoạch ôn thi liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử

Cập nhật: 16/7/2016
Căn cứ vào kế hoạch thi đầu vào của trường Đại học Nha Trang liên kết đào tạo với trường Trung cấp Trường Sơn năm 2015 – Ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử

Thông Báo Tuyển sinh Cao Đẳng Y

Cập nhật: 16/7/2016

Hỗ trợ trực tuyến

Cô Hoa
0949.15.9090
Thầy Nam
0967.514.614
Hotline: 0262.8553.779

Video