Thông báo

Lễ Tốt Nghiệp Lớp Văn Bằng 2 Trung Cấp Mầm Non

Cập nhật: 25/5/2017
Trường Trung Cấp Trường Sơn thông báo về việc tổ chức lễ  tốt  nghiệp  cho  sinh  viên, đã  hoàn  tất  các  khóa  học  của  Lớp Văn Bằng 2 Trung Cấp Mầm Non như sau : 

Lịch nghỉ Tết Đinh dậu 2017

Cập nhật: 18/1/2017

Liên Thông Đại học ngành Quản lý Nhà nước

Cập nhật: 16/7/2016
Căn cứ vào thông báo tuyển sinh số 10/TBTS, ngày 21/10/2015 của trường Đại học Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội về việc tuyển sinh lớp Đại học Quản lý nhà nước tại Trường trung cấp Trường Sơn

Hỗ trợ trực tuyến

Cô Hoa
0949.15.9090
Thầy Nam
0967.514.614
Hotline: 0262.8553.779

Video