Đại học

Liên thông Đại học ngành Công tác xã hội

Cập nhật: 13/7/2016
Căn cứ vào công văn số: 4482/UBND-VHXH, ngày 25/6/2015 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc cho phép chỉ tiêu liên kết đào tạo Đại học, trung cấp chuyên nghiệp 2015 của trường Trung cấp Trường Sơn;

Hỗ trợ trực tuyến

Cô Hoa
0949.15.9090
Thầy Nam
0967.514.614
Hotline: 0262.8553.779

Video