Đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Pháp luật

Cập nhật: 13/7/2016
Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành pháp luật, người tốt nghiệp có thể công tác trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, hành chính sự nghiệp, Tòa án, Viện kiểm sát, Uỷ ban nhân d&acir...

Chương trình đào tạo ngành Chăm sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp

Cập nhật: 19/4/2018
Chương trình đào tạo ngành Chăm sóc Thẩm mỹ của Trường Trung cấp Trường Sơn đa dạng với nhiều khóa học khác bao gồm cả lý thuyết và thực hành, các khóa marketing ngắn hạn, chăm sóc khách hàng, q...

Chương trình đào tạo ngành Quản lý và Bán hàng siêu thị

Cập nhật: 13/7/2016
Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Quản lý bán hàng siêu thị được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành kinh doanh thương mại và dịch vụ; có ...

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Mầm non

Cập nhật: 13/7/2016
Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục để phát triển tâm lý trẻ em ở các độ tuổi khác nhau.

Quy chế đào tạo theo Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT ngày 9 tháng 7 năm 2014

Cập nhật: 14/7/2016
Khiển trách và trừ 25% điểm bài thi hoặc bài kiểm tra: Áp dụng đối với học sinh phạm lỗi một lần nhìn bài, thảo luận bài với học sinh khác trong giờ thi, kiểm tra;

Hỗ trợ trực tuyến

Cô Hoa
0949.15.9090
Thầy Nam
0967.514.614
Hotline: 0262.8553.779

Video