Đại học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT

Cập nhật: 3/1/2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
TRƯỜNG TRUNG CẤP TRƯỜNG SƠN
Số:192/TB-TCTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                            Đắk Lắk, Ngày 30 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
 ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT

 
Căn cứ vào thông báo tuyển sinh số 236/ CV-HUMT ngày 26/08/2016 của Trường Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị về việc tuyển sinh lớp Đại học Luật tại trường Trung cấp Trường Sơn;
Trường Trung cấp Trường Sơn thông báo về việc phối hợp tiếp nhận hồ sơ, tuyển sinh, mở lớp liên thông đại học chuyên ngành Luật do trường Trường Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị cấp bằng như sau;
 1. Ngành và thời gian đào tạo:
 • Ngành Luật
 • Thời gian Đào tạo: 2,5 năm
 • (Học vào ngày Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần)
 • Học phí : 5.000.000/ 1 kỳ
 1. Đối tượng dự tuyển:
 • Hệ liên thông lên Đại học thí sinh có Bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng tất cả các khối ngành nghề theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo;
 1. Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:
 • Từ ngày ra thông báo tuyển sinh
 1. Địa điểm phát hành, nhận hồ sơ và học tập:
TRƯỜNG TRUNG CẤP TRƯỜNG SƠN
Địa chỉ: số 164 Phan Chu Trinh - P.Tân Lợi – Tp.Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
Điện thoại: 05008.554.779 – 0938 807 747(Cô Hoa) – 0965 098 382(Thầy Hà)  
Nơi nhận:
 • Các Cơ quan, đơn vị;
 • Các Phòng, Ban;
 • Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
                      
 (Đã ký)
 
 
 
ThS.Nguyễn Văn Liên
 
 Các tin liên quan

Tuyển sinh Liên thông Đại học Kế Toán

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐH THÚ Y - TRUNG CẤP VB2 THÚ Y

TUYỂN SINH VB2 ĐH NGÔN NGỮ ANH

TS LTĐH GD MẦM NON & TC VB2 GD MẦM NON

TS LTĐH Kế Toán; ĐH QT Văn Phòng; ĐH CTXH

Tuyển sinh LTĐH Kế Toán; ĐH Quản Trị Văn Phòng

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ANH

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH MẦM NON - TIỂU HỌC 2018

Liên Thông Đại học ngành Quản lý Nhà nước

Hỗ trợ trực tuyến

Cô Hoa
0949.15.9090
Thầy Nam
0967.514.614
Hotline: 0262.8553.779

Video