Thông báo

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Cập nhật: 30/8/2018

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2018
Theo kế hoạch đào tạo và quy định về các ngày lễ lớn, Nhà trường thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 như sau:
  • Đối tượng nghỉ lễ:
  •  - Tất cả học viên, cán bộ, nhân viên, giáo viên
  • Thời gian nghỉ lễ:
  •  - Từ ngày 01/9/2018 đến hết ngày 03/9/2018
     - Lịch học và làm việc bắt đầu lại từ ngày 04/9/2018.Các tin liên quan

Thời khóa biểu Tuần 9 - Năm học 2018 - 2019

Thông báo chiêu sinh lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản

Thông báo tuyển sinh Hệ trung cấp chính quy 2018

Thông báo khai giảng lớp Cấp dưỡng, bảo mẫu tháng 10/2018

Tuyển sinh VB2 Trung cấp Công nghệ Thông tin

Thông báo tuyển dụng giáo viên

Thông báo khai giảng lớp Cấp dưỡng, bảo mẫu tháng 09/2018

Thông báo tuyển sinh LTĐH Giáo dục mầm non

Thông báo khai giảng lớp Liên thông ĐH kế toán; Quản trị văn phòng

Thông báo khai giảng lớp Cấp dưỡng, bảo mẫu tháng 08/2018

Hỗ trợ trực tuyến

Cô Hoa
0949.15.9090
Thầy Nam
0967.514.614
Hotline: 0262.8553.779

Video