Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Điện tử Viễn thông

Cập nhật: 14/7/2016


 

1. Ngành đào tạo: Điện tử viễn thông                 
              

2. Mã ngành : 03
 

3. Thời gian đào tạo: 24 tháng
 

4. Đối tượng tuyển sinh : Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 

5. Giới thiệu chương trình:

Nhằm trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của ngành Điện tử - Viễn thông trong công nghiệp, kinh doanh trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỹ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

6. Mục tiêu đào tạo: Sau khi hoàn thành chương trình TCCN người học sẽ nắm được:

6.1. Kiến thức:

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật để phân tích các sự cố một cách khoa học, hợp lý.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linh kiện điện tử, đặc biệt là các linh kiện điện tử chuyên dùngtrong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông.

 - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các mạch điện tử cơ bản được dùng trong thiết bị điện tử công nghiệp.

 - Phân tích và giải thích được nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các mạch điện, của các thiết bị Điện tử - Viễn thông trong thiết kế, kiểm tra sửa chữa .

6.2. Kỹ năng

- Vận hành, lắp đặt, kết nối được các thiết bị Điện tử - Viễn thông trong các dây chuyền công nghiệp.

- Khai thác, bảo dưỡng được hệ thống tổng đài điện thoại; sửa chữa được các thiết bị đầu cuối thông tin; Xử lý, lắp đặt được các tuyến truyền dẫn thông tin.

- Bảo dưỡng, sửa chữa được các thiết bị điện tử gia dụng và chuyên ngành viễn thông, truyền hình, máy tính và thiết bị ngoại

6.3. Tác phong và đạo đức nghề nghiệp:

 - Người học có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

 - Có đạo đức, có sức khỏe, có lương tâm nghề nghiệp, có kỷ luật, tác phong công nghiệp.

 - Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công tác được giao.

6.4. Đạo đức lối sống và trách nhiệm:

           Nắm vững và tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa trong giai đọan mới trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lợi ích của dân tộc, có ý thức và kiến thức cơ bản về quốc phòng toàn dân, có tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc XHCN.

7. Kế hoạch thực hiệnCác tin liên quan

Chương trình đào tạo ngành Pháp luật

Chương trình đào tạo ngành Quản lý và Bán hàng siêu thị

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Mầm non

Chương trình đào tạo ngành Pháp luật

Chương trình đào tạo ngành Điện tử Viễn thông

Hỗ trợ trực tuyến

Cô Hoa
0949.15.9090
Thầy Nam
0967.514.614
Hotline: 0262.8553.779

Video