Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Quản lý và Bán hàng siêu thị

Cập nhật: 13/7/2016

 

1.  Ngành đào tạo:     Quản lý và Bán hàng siêu thị
 

2.  Mã ngành: 423840105
 

3.  Thời gian đào tạo: 24 tháng
 

4.  Đối tượng:  Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
 

5.  Giới thiệu chương trình
 

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Quản lý bán hàng siêu thị được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành kinh doanh thương mại và dịch vụ; có đủ năng lực, kỹ năng làm việc để thực hiện công tác quản lý bán hàng tại các siêu thị; có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp; tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, tại thị trường bán lẻ Việt Nam tăng trưởng với tốc độ 20-30% mỗi năm. Theo dự đoán của các chuyên gia về kinh tế, thời gian đến sẽ có rất nhiều công ty hàng đầu trên thế giới về bán lẻ như Wallmart, Tesco, Carefour... sẽ vào Việt Nam với các dự án xây dựng các trung tâm thương mại và chuỗi siêu thị lên tới hàng tỉ đô la. Và để đáp ứng nhu cầu lao động trong ngành kinh doanh thương mại và dịch vụ, đặc biệt chuyên ngành quản lý và bán hàng siêu thị, một ngành còn rất mới mẻ nhưng có triển vọng phát triển rất lớn ngay trong thời điểm hội nhập.      

Chương trình khóa học bao gồm những nội dung cơ bản về Nghiệp vụ mua, bán hàng siêu thị, Kỹ năng giao tiếp, Tâm lý khách hàng,Nghiệp vụ thương mại,Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng trưng bày hàng hóa, Quan hệ và Chăm sóc khách hàng, Quản trị bán hàng siêu thị. Quản trị bán lẻ, Thương mại điện tử, Kế toán DN Thương mại – Dịch vụ, Thuế và khai báo thuế, Luật kinh tế,.... và các chuyên đề ứng dụng khác. Khóa học còn bao gồm các nội dung về Chính trị, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Pháp luật, Quốc phòng-An ninh.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành kỹ thuật viên trung cấp chuyên nghiệp về Quản lý bán hàng siêu thị, có thể làm việc trong các siêu thị, doanh nghiệp hoặc có thể tham gia làm việc tại các phòng ban kinh doanh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước.
 

6. Mục tiêu đào tạo
 

Mục tiêu của Nhà trường là trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản của chuyên ngành đào tạo sát với thực tế, phù hợp với nhu cầu của xã hội. Sinh viên tốt nghiệp ra trường đáp ứng được yêu cầu công việc theo đúng vị trí công tác sau này. Cụ thể :

6.1. Về kiến thức

      - Trình bày được những nội dung chung cơ bản về Tổng quan chung, Quản lý và bán hàng được tại các siêu thị;

      - Áp dụng được những kiến thức cơ sở, chuyên môn đã học để phân tích, thiết kế và sử dụng được một số phần mềm quản lý trong siêu thị;

      - Có trình độ B Anh văn và trình độ B Tin học để thực hiện được nhiệm vụ của ngành đào tạo.

6.2. Về kỹ năng

     - Phân tích, quản lý và xây dựng được Quy trình bán hàng siêu thị, kỹ năng tiếp cận khách hàng và tâm lý ứng xử trong làm việc.

             - Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng cho Quản lý bán hàng trong siêu thị;

              - Có kiến thức cơ bản về kế toán để sử dụng và khai thác các hoạt động dịch vụ tại siêu thị.

6.3. Về thái độ

         - Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực xây dựng. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước;

         - Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

6.4. Thể chất và quốc phòng:

         - Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định nghề đào tạo.

            - Có những kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết theo chương trình giáo dục quốc phòng; Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.
 

7.  Kế hoạch thực hiện:
 

7.1. Phân bố thời gian hoạt động toàn khóa:
 

 

Hot động đào tạo

Đơn vị

tính

Hệ tuyển

THPT

Hệ tuyển

THCS

Ghic

(1)

(2)

(3)

 

(4)

1. Học

Tuần

62

 

 

2. Sinh hoạt công dân

Tuần

1

 

 

3. Thi

Tuần

 

 

 

3.1 Thi học kỳ

 

8

 

 

3.2 Thi tốt nghiệp

 

4

 

 

4. Thực tập

Tuần

 

 

 

4.1 Thực tập môn học

 

 

 

 

4.2 Thực tập tốt nghiệp

Tuần

8

 

 

5. Hoạt động ngoại khóa

Tuần

2

 

 

6. Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ

Tuần

14

 

 

7. Lao động công ích

Tuần

1

 

 

8. Dự trữ

Tuần

4

 

 

Tổng cộng ( 1+2+3+4+5+6+7+8)

 

104

 

 

 

7.2. Các môn học chương trình và thời lượng:

 

Tên môn học

Số tiết

 

Mônthi (1)

Bố trí theo học kỳ

  Tng

 số tiết/

 ĐVHT

 

LT

 

TH

HK

1

HK

2

HK

3

HK

4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

A. Môn chung

420

16

8

 

 

 

 

 

1. Chính trị

 

75/5

 

4

 

1

T

 

5

 

 

 

 

2. Giáo dục pháp luật

30/2

2

 

T

2

 

 

 

3. Giáo dục thể chất

60/2

 

2

 

2

 

 

 

4. Anh văn 1

60/4

4

 

 

4

 

 

 

5. Anh văn 2

60/3

2

1

 

 

3

 

 

6. Tin học đại cương

60/3

2

1

 

3

 

 

 

7. Giáo dục quốc phòng

75/5

2

3

 

  5

 

 

 

B. Môn cơ sở

   330

21

 

 

 

 

 

 

 8. Luật kinh tế

45/3

3

 

 

 

3

 

 

 9. Tâm lý học đại cương

45/4

2

1

 

 

3

 

 

10. Nguyên lý kế toán

60/4

3

1

 

 

3

 

 

11. Kinh tế vi mô

45/3

2

1

 

 

3

 

 

12. Marketing căn bản

45/3

2

1

 

 

3

 

 

13.Quản trị học

45/3

2

1

 

 

3

 

 

14.Marketing dịch vụ

45/3

2

1

 

 

3

 

 

15.Kỹ năng giao tiếp

45/3

2

1

 

 

3

 

 

16.Tâm lý khách hàng

45/3

2

1

 

 

3

 

 

 C Môn học chuyên ngành

675

525

150

 

 

 

 

 

17.Quản trị marketing

60/4

45

15

 

 

X

 

 

18. Quan hệ công chúng

45/3

30

15

 

 

X

 

 

19.Hành vi người tiêu dùng

45/3

45

0

 

 

X

 

 

20. Nghiệp vụ thương mại

60/4

45

15

 

 

X

 

 

21.Kế toán DN Thương mại-Dịch vụ

75/5

45

30

 

 

X

 

 

22. Kỹ năng bán hàng siêu thị

60/4

45

15

 

 

X

 

 

23.  Kỹ năng trưng bày hàng hóa

60/4

45

15

 

 

 

x

 

24. Quan hệ và Chăm sóc khách

45/3

30

15

 

 

 

x

 

25.  Quản trị bán hàng

60/4

45

15

 

 

 

x

 

26. Quản trị bán lẻ

60/4

45

15

 

 

 

x

 

27.Thuế và khai báo thuế

45/3

45

0

 

 

 

x

 

28. Thương mại điện tử

60/4

30

30

 

 

 

x

 

29.Thi tốt nghiệp

60

60

0

 

 

 

x

 

Tổng cộng

1485

1155

330

 

 

 

 

 


7.3 Thực tập: 8 đvht

 

Môn thực tập

H

s

Thời lượng

Năm thứ …

Năm thứ …

Đa điểm

Tuần

Giờ

HK1

HK2

HK3

HK4

 

A.Thực hành

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Thực tập TN

 

8

 

 

 

 

x

 

Tổng cộng

 

8

 

 

 

 

 

 

 

7.4.Thi tốt nghiệp: 5 đvht
 

 

STT

 

Môn thi

Hình thức thi

(Viết, vấn đáp, thực hành)

Thời gian

(phút)

 

Ghi chú

1.

Chính trị

Viết

120

 

2.

Lý thuyết tổng hợp

Viết

120

 

3.

Thực hành nghề nghiệp

 

 Thực hành

180

 


TRƯỜNG TRUNG CẤP TRƯỜNG SƠN
164 Phan Chu Trinh, P. Tân Lơi, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. 
Điện thoại:  0262.8553779 - 0262.8554779
Email: tctruongsondaklak@gmail.com
Website: truongsondaklak.edu.vnCác tin liên quan

Chương trình đào tạo ngành Pháp luật

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Mầm non

Chương trình đào tạo ngành Điện tử Viễn thông

Chương trình đào tạo ngành Pháp luật

Chương trình đào tạo ngành Điện tử Viễn thông

Hỗ trợ trực tuyến

Cô Hoa
0949.15.9090
Thầy Nam
0967.514.614
Hotline: 0262.8553.779

Video